Nieuwsbericht

Heropening scholen per 8 februari 2021

Door Karin Meijer

NIEUWSBRIEF DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

HEROPENING BASISONDERWIJS

Op 8 februari gaan de scholen weer volledig open voor alle kinderen, met inachtneming van de RIVM voorschriften. Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.

Gisteren werd een servicedocument gepubliceerd wat als handreiking dient bij het volledig openen van het basisonderwijs. Binnen onze Stichting is er overleg geweest tussen de directies en ook heeft het bestuur gesproken met de gemeente en de andere besturen op ons eiland. Op onze website is een bericht geplaatst van ons bestuur m.b.t. het heropenen van de scholen. Ons team heeft vandaag de gemaakte afspraken vertaald naar onze eigen situatie.

Onze afspraken die gelden tot nader order:

Algemeen en praktisch:

 1. Schooltijden: alle groepen gaan weer naar school van 8:30-14:00 uur. We hanteren de inloop vanaf 8:20 uur. We maken gebruik van de drie verschillende en bekende ingangen voor de kinderen. Voor ouders die kinderen komen brengen gelden de volgende noodzakelijke regels: Maak zoveel mogelijk gebruik van het “kiss and ride”principe. Voor ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 (3) geldt: U draagt een mondkapje bij het brengen. De ‘fietsstraat’ is bij het naar school brengen ‘eenrichtingsverkeer’ en vanaf het poortje gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Er staat een gastvrouw of gastheer bij het hek, zoals we dit gewend zijn. Slechts één ouder brengt de kinderen naar school.

Aanstaande maandag start ook de Paarse groep. Deze kinderen, kinderen komen voor het eerst op school en mogen de eerste week via de nooddeur van het speellokaal worden binnengebracht door één van hun ouders. Deze is via het kleuterplein te bereiken. Juf Nieuwenhuijzen wacht de kinderen van de Paarse groep in het speellokaal op. 

 1. Bij het ophalen van de kinderen van groepen 0, 1 en 2 maken we weer gebruik van de verschillende vakken en kleuren per groep. De kleur van de groep zal zichtbaar zijn op de stoep. Ook maken we weer gebruik van de parkeerstrook achter de fietsstraat.  Daar mag dus niet geparkeerd worden! We geven met kleur (die correspondeert met de groep) duidelijk aan waar we de ouders van welke groep verwachten. Hierbij is de positieve medewerking van iedereen gewenst. We gaan er vanuit dat u afstand houdt, samenscholen is niet toegestaan! Voor de veiligheid is de ‘fietsstraat’ bij het naar huis gaan ‘wandelgebied’.
 2. Kinderen van de groepen 6a en 6b  gaan via de nooduitgang van het middenbouwplein naar binnen en buiten. Zo voorkomen we dat het heel druk is in de bovenbouwgang. 
 3. Vanaf 8 februari wordt er in de klassen weer volgens het rooster lesgegeven, waarbij alle vakgebieden aan bod komen. Het structurele thuisaanbod komt te vervallen en maakt plaats voor het reguliere (huis)werk. Wanneer er overgeschakeld moet worden op afstandsonderwijs, dan beperken we ons tot de basisvakken.
 4. Kinderen die vanaf 8 februari jarig zijn mogen trakteren op school. Let wel op: de traktaties moeten voorverpakt zijn. Geen zelfgebakken of -gemaakte traktaties. 
 5. Kinderen nemen geen spullen van huis (knuffels, speelgoed etc.) mee naar school. (alleen huiswerk)
 6. We gaan niet naar de sporthal. Er is geen gym.
 7. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis. (BSO blijft gesloten)
 8. Op maandag 8 februari worden alle materialen van school: werkboeken, chromebooks met oplader en anderszins weer mee naar school genomen.Veiligheid en hygiëne 

 

 1. Ouders komen niet op de schoolpleinen of in de school. Alle oudergesprekken vinden online plaats.
 2. Onze leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld een gelaatsmasker te gebruiken. Dit is in het basisonderwijs niet verplicht. Maar er kunnen persoonlijke redenen zijn waarom een leerkracht daar wel voor kiest.
 3. We houden als leerkrachten 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen ons personeel en de kinderen doen we dit zoveel als kan. Tussen de kinderen onderling hoeft deze afstand niet gehanteerd te worden. In onze school kunnen we het qua ruimte niet zo organiseren dat er in kleine of vaste groepen gewerkt of gespeeld wordt. We hanteren twee pauzes. 
 4. De volgende wettelijke bepalingen zijn van kracht m.b.t de gezondheid: Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.  Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts. 
 5. We herinneren onszelf en anderen  aan de strikte hand- en toilethygiëneregels. We schudden geen handen. Alle leerkrachten en leerlingen desinfecteren regelmatig hun handen, in ieder geval bij binnenkomst, na toiletgebruik en voor en na het eten en drinken. We hoesten en niezen in de elleboog.
 6. De dagelijkse schoonmaak van leslokaal en toiletten gebeurt intensiever. Hierover maakt de school afspraken met het schoonmaakbedrijf. 
 7. Er wordt optimaal geventileerd. 

Aanscherping bron- en contactonderzoek bij kinderen

In het bron- en contactonderzoek werden kinderen op school tot op heden niet meegenomen als `nauwe contacten'. Onder deze categorie vielen tot voorheen alleen volwassenen en kinderen ouder dan 13, die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met een besmet persoon. Vanaf nu gelden kinderen tot 12 jaar die op deze manier in contact zijn geweest wel als nauwe contacten. Wanneer een kind positief wordt getest, gaat in principe de hele klas of groep als 'nauw contact' in thuisquarantaine voor 5 dagen. Na 5 dagen kunnen zij getest worden. Let op: u beslist als ouder of u uw kind laat testen. Bij een negatieve test mag een kind de volgende dag weer naar school. Als er niet wordt getest (keuze van de ouder), duurt de quarantaine 10 dagen. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, weten we niet. Dit zullen we gaan ervaren. Houd er rekening mee dat uw kind dus onverwacht naar huis gestuurd kan worden vanwege een besmetting in de groep. We zullen u dan via Parro op de hoogte brengen. Houd dus Parro goed in de gaten.

Toetsen en het rapport

De komende twee weken tot de voorjaarsvakantie nemen we de tijd om de groepsvorming weer een extra impuls te geven. Het is fijn dat we alle kinderen weer kunnen ontmoeten, maar het is ook weer wennen aan elkaar en aan het functioneren in een groep. Daarnaast zullen er methodegebonden toetsen worden afgenomen als deze aan de beurt zijn. Zo weten we waar ons onderwijs op aan moet sluiten. De CITO midden toetsen (groep 3-8) nemen we af na de voorjaarsvakantie in de week van 2-12 maart. We zorgen dat er een Thuiswerkrapport wordt gemaakt met de kinderen, wat we samen met een overzicht van de afgenomen toetsen, bespreken in een online oudergesprek in de week van 22-26 maart. Het rapport (groep 1-8) gaat mee op 19 maart. Binnenkort kunt u voor de rapportgesprekken intekenen via Parro. De resultaten van de methodegebonden toetsen die afgenomen zijn vóór de schoolsluiting heeft u kunnen inzien in het ouderportaal. 

Tenslotte

Beste ouders, we bedanken u voor uw support in de afgelopen weken. We konden veelal goed samenwerken en u heeft naar uw beste kunnen uw kind(eren) begeleid en nu mag u ze weer overgeven aan de zorgen van de school. Onze leerkrachten zijn overwegend positief over de opening van de school, echter zijn er ook serieuze zorgen over onze veiligheid. Met elkaar willen we de heropening van onze school zo veilig mogelijk laten verlopen. Hier hebben we uw begrip en medewerking bij nodig. 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 15 februari 2021

Voor alle data geldt: Deo Volente

Namens het team een hartelijke groet,

Karin Meijer, directeur