ExperiGO

In het schooljaar 2018-2019 is Kindwijs gestart met het opzetten en inrichten van het ontdeklab ExperiGO. ExperiGO is het ontdeklab van Kindwijs, waar kinderen en leerkrachten aan de slag gaan met computional thinking , creatief leren omgaan met verschillende media en dit toe te passen in een praktijksituatie. 

Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de verschillende scholen, hebben we drie leerlijnen. Elke basisschool kan op basis van dit aanbod een eigen onderwijsprogramma samenstellen.

Programmeren: De leerlingen werken met verschillende robots, zoals de ozobot, blue-bot, dash en dot. Door deze robots vooraf bedachte opdrachten uit te laten voeren ontwikkelen de leerlingen vaardigheden als: kritisch denken, toepassen van probleemoplossend vermogen en samenwerken. We creëren een doorgaande lijn, van groep 1 tot groep 8, waarbij de opdrachten steeds abstracter worden en de leerlingen worden uitgedaagd om complexere situaties te programmeren. 

Multimedia: We leven in een wereld waarin beeld en geluid een belangrijke plaats inneemt. Internet en alle multimedia toepassingen daarvan zijn niet meer weg te denken. In deze leerlijn gaan de leerlingen praktisch aan de slag met het maken en ontwerpen van eigen content. Met behulp van green screen technologie, stop-motion filmpjes, 3d-scanner en de digitale kijkdoos zijn de leerlingen in staat om een goed en mooi resultaat te maken. Competenties als: informatie en Communicatie Technologie-geletterdheid, creativiteit, communiceren en samenwerken komen hierbij volop aan bod.

Ontwerpend leren: We zijn begonnen met een 3d printer. We gaan in de startles aan de slag met een tekenprogramma voor 3d. Op school en in de vervolgles gaan we aan de slag met een ontwerp maken aan de hand van een probleem, waar de leerlingen een oplossing voor mogen ontwerpen. Ook in deze leerlijn worden de 21ste eeuwse vaardigheden van de leerlingen aangesproken en ontwikkeld. 

Bezoekadres ExperiGO:

Melkweg 75
3255 TE Oude Tonge

T: 0187-642011
M: c.koote@kindwijs.org

Visie op hoogbegaafdheid

Kindwijs kiest voor een bovenschoolse plusklas om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en om een ontmoeting tussen gelijkgestemde kinderen te organiseren. Dit realiseren we door binnen de Verrekijker los van de leerstof en methoden te werken. Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, besteden we vooral aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van extra vaardigheden. 

Missie Kindwijs

Vanuit een protestants-christelijke levenshouding krijgen kinderen onderwijs en begeleiding om inzichten te ontwikkelen en vaardigheden te leren voor hun leven nu en in de toekomst. Dit vindt plaats in een omgeving waar de kernwaarden van Kindwijs centraal staan (geloven, vreugde, veiligheid, vertrouwen en vernieuwend).