Welkom bij KidzEiland!


Op het mooie Goeree-Overflakkee hebben wij 7 locaties voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar en 15 peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De peuterspeelzalen van KidzEiland zijn een echte voorschool. Op onze peuterspeelzalen bereidt een kind zich spelenderwijs voor op de basisschool. Een peuter leert bijvoorbeeld de basis van het tellen, meten, ontwikkelt een grotere woordenschat. Met deze methode sluiten we aan op de taal-, reken-, motorische en sociaal-emotionele doelen van de basisschool. Indien nodig, geven wij extra aandacht aan peuters die meer uitdaging en zorg behoeven. Kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de VVE (Voor en Vroegschoolse educatie). KidzEiland zorgt ervoor dat peuters een goede start maken op de basisschool.

Op onze buitenschoolse opvang geniet uw kind van de vrije tijd na school. Er heerst een fijne en gezellige sfeer, waarin uw kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Wij bieden een divers en uniek activiteitenaanbod waaruit uw kind zelf kan kiezen. Uw kind ontdekt zijn of haar talent en speelt samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Onze enthousiaste medewerkers zorgen voor een prettige, veilige en inspirerende omgeving voor kinderen. Welkom bij KidzEiland

Zoekt u een plek voor uw kind op één van onze peuterspeelzalen of één van onze buitenschoolse opvang locaties neem dan contact op via: info@kidzeiland.nl of bel naar: 0187-760006.