De samenstelling van het team

Het schoolteam bestaat uit een directeur en een team van leerkrachten. Twee leerkrachten zijn tevens bouwcoördinator van respectievelijk de onderbouw en bovenbouw. De bouwcoördinator geeft leiding aan een aantal groepen. De onderbouwcoördinator aan de groepen 1 t/m 4, de bovenbouwcoördinator aan de groepen 5 t/m 8. Samen met de directeur vormen de bouwcoördinatoren het mangementadviesteam. CBS Prins Maurits heeft twee intern begeleiders die de (speciale) ondersteuning voor leerlingen coördineren en collega's coachen. Verdere expertise in het team: Een leraar-coach die (nieuwe)collega's begeleidt en opleidt, één  remedial teacher, drie leescoördinatoren en één rekencoördinator. De school heeft een ICT-er die zich in samenwerking met directie en team bezighoudt met het integreren van ICT in het onderwijs en de verbinding met de 21ste eeuwse vaardigheden. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een administratief medewerkster en een onderwijsassistent. Schoonmaakbedrijf Sense  Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V.  zorgt voor een schone school.   

Wie zijn wij?