De geschiedenis van onze school in een notendop:

In het begin van het kalenderjaar 1881 was er in Dirksland reeds sprake van de oprichting van een Christelijke Schoolcommissie te Dirksland. Na veel voorbereidende werkzaamheden werd op 24 juli 1891 de eerste steen gelegd voor het schoolgebouw in de Kapoenstraat. Later werd de school gehuisvest in de Irenelaan. Sinds januari 2004 zijn we gehuisvest in een prachtig schoolgebouw aan de Begonia te Dirksland. In 2016 vierden we ons 125 jarig jubileum. Met ingang van 1 januari 2013 is de Prins Maurits verbonden aan Kindwijs, protestants Christelijke Scholengroep, gevestigd te Middelharnis.