Schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8:30-14:00 uur

Dagelijks inlopen van 8:20-8:30 uur

Groep 1 gaat de ene week wel en de andere week niet naar school op woensdag.

 

Gymlessen:

Voor onze gymlessen maken we gebruik van sporthal de Gooye en het sportveld van DVV. Groep 3 t/m 8 gymt volgens een vast rooster op één van deze locaties. Onze vaste dag voor de gymlessen is dinsdag. Alle leerlingen zijn verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen.

Groep 1/2 gymt in ons eigen speellokaal. Zij nemen hun gymtas vóór elke vakantie weer mee naar huis.

Tijd Groep
8:30-9:30 uur Groep 7b/8A en groep 8B
9:30-10:30 uur Groep 4B/5A en groep 4A
10:30-11:30 uur Groep 3A en groep 3B
11:30-12:30 uur Groep 6B en groep 5B
13:00-14:00 uur Groep 7A en groep 6A