Om opvoeding en onderwijs optimaal met elkaar te verbinden vinden wij het belangrijk in gesprek met ouders te zijn.

U bent als ouders altijd welkom om contact met ons te zoeken als daar, wat u betreft, aanleiding voor is. Als school zullen wij dit ook doen. Formeel zijn de volgende gesprekken in één schooljaar gepland:

september Oudervertelgesprekken groep 1 t/m 8
november Spreekuur op afspraak
januari Ouderbezoek groep 1
februari Rapportgesprekken groep 2 t/m 7
  Adviesgesprekken groep 8
mei Gesprekken voorlopig advies groep 7
juni Inloopmoment n.a.v. het laatste rapport

 

 

 

Elke twee weken ontvangt u de nieuwsbrief. (data in de jaarkalender)

Middels de communicatieapp blijft u op de hoogte van wat er in de klas van uw kind geleerd wordt. Met de chatfunctie kunt u een gesprek starten met de leerkracht. We hechten aan persoonlijke communicatie maar om iets  door te geven of een mededelingen te doen is het gebruik van de app handig.

In het ouderportaal van Parnassys kunt u toetsresultaten inzien van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen.