Leerlingen verdienen goed onderwijs! Daar is de school verantwoordelijk voor. We zijn ons dat bewust. Middels een goed systeem van kwaliteitszorg bewaken en verbeteren we voortdurend ons onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven in de klas door de leerkracht. Dus de leerkracht doet ertoe. Op onze school werken we permanent aan het (door)ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden, passend bij wat de kinderen nodig hebben. Soms staat onderwijskwaliteit door verschillende oorzaken onder druk. Dan intensiveert de onderwijsinspectie het toezicht. Als school hebben we dat ervaren. Het heeft ons opgeleverd dat we kritischer naar onszelf en ons onderwijs zijn gaan kijken en dit hebben versterkt door schoolbreed te werken met een éénduidige aanpak. Zo waarborgen we een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het meest recente rapport van de inspectie vindt u op deze pagina.