Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 29 maart 2021

Door Karin Meijer

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Pasen 2021

Deze week is de stille week voor Pasen. Op school staan we stil bij het lijden en sterven, maar ook bij de opstanding van de Heere Jezus. In de groep vertellen we uit de Bijbel en zingen we erover. In deze hectische tijd lijkt het alsof er bijna geen tijd is voor bezinning. Toch is het volbrachte werk van Jezus het waard om te overdenken en daarbij stil te staan. Hij gaf Zijn leven voor de zonden van deze wereld opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Dat is een geweldige krachtige boodschap en die mogen we als school ook doorgeven aan de kinderen. We wensen iedereen gezegende Paasdagen! De school is dicht van 2 tot en met 5 april 2021. 

Ouderavond Stichting Chris

Op donderdag 15 april zal er voor onze school een online ouderavond worden georganiseerd door de stichting Chris. Deze avond zullen we worden meegenomen in de seksuele ontwikkeling van kinderen. Een teer onderwerp waarbij we als opvoeders ook een taak hebben als het gaat om de vorming hierin. Op deze avond zullen de volgende vragen aan bod komen:

Hoe gaat de seksuele ontwikkeling bij een kind?

Hoe ga je bijvoorbeeld om met schaamtegevoelens?

Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes?

Hoe spreek je positief over seksualiteit in deze maatschappij?

Wat is er nodig om kinderen op het gebied van seksualiteit weerbaar te maken?

De avond begint om 20:00 uur en rond 21:30 uur willen we de avond afsluiten. U hoort nog hoe u aan deze avond kunt deelnemen.Nationaal Plan Onderwijsachterstanden

In de afgelopen week hebben alle scholen in Nederland een brief gekregen van minister Slob. Daarin wordt een plan gepresenteerd voor het wegwerken van de onderwijsachterstanden na de coronacrisis. Er is enorm veel geld beschikbaar: ruim €8.500.000 voor 2,5 jaar. Dit komt neer op zo’n €700 per leerling. Elke school krijgt vanaf komend schooljaar dit geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leerkrachten bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Er kan worden gekozen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes of bijvoorbeeld samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. Scholen krijgen de opdracht om in de komende maanden scans uit te voeren om in kaart te brengen óf en welke achterstanden leerlingen hebben opgelopen in de tijd van de lockdowns. Vervolgens kan er uit een soort menukaart gekozen worden welke aanpak het beste past bij de eigen schoolsituatie. Die aanpak moet een plan worden wat in samenwerking met de andere scholen en de gemeente wordt uitgerold. Er is nog veel niet duidelijk, maar we wilden u er al wel vast van op de hoogte brengen. De MR heeft bij deze plannen ook een duidelijke instemmende rol. Aan deze plannen zitten ook schaduwkanten: Bijvoorbeeld de vraag: wanneer spreken we van achterstanden en welke achterstanden bedoelen we dan?  Maar ook het grote tekort aan leraren en de enorme werkdruk in het onderwijs. Kort gezegd: Kunnen scholen straks, ondanks de enorme financiële tegemoetkoming, hun plannen uitvoeren? Dit vraagt van ons inventiviteit maar ook realisme. Heeft u verlangens op dit gebied of goede suggesties, wij zijn er benieuwd naar. Deel ze met ons via: directie@cbspm.nl

Ter herinnering

2-5 april Paasweekend

7 april Groep 1 is vrij

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 12 april 2021

Voor alle data geldt: Deo Volente

Namens het team een hartelijke groet, Karin Meijer