Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 5 oktober 2020

Door Karin Meijer


BESTE OUDER(S),


DAG VAN DE LERAAR
Vandaag is het de “Dag van de leraar’! De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers' Day.
De 'Dag van de Leraar' valt doorgaans in de Nationale Onderwijsweek maar die is dit jaar uitgesteld vanwege het Coronavirus. Des te meer reden om onze leerkrachten wel een hart onder de riem te steken en hen deze dag in het zonnetje te zetten. We hebben een
prachtig vak! Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen om mee te doen in de samenleving. Als leerkracht mag je daar je
steentje aan bijdragen en wij ervaren dat als een zegen. Tegen al onze leerkrachten zeggen wij vandaag: Bedankt voor je waardevolle en
enthousiaste inzet!


WAT LEERT UW KIND OP SCHOOL?
Als school vinden wij het belangrijk dat ouders weten wat hun kind leert op school. Het gesprek thuis kan dan gaan over wat er aangeboden wordt en ook kunt u als ouders inspelen op wat uw kind leert. Soms is het goed om ook thuis extra te oefenen. Bijvoorbeeld met het leren van de tafels of het leren lezen. In het ouderpanel hebben we ook met elkaar van gedachten gewisseld over hoe en wat je als ouders zou willen en/of moeten weten over het leren van je kind op school. Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te zijn. Allereerst is de school er voor kinderen en zijn we als leerkrachten in de klas met de kinderen bezig. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar samen met u als ouders kunnen we het onderwijs wel sterker maken door meer van de inhoud met u te delen. Vanaf nu mag u dat dan ook van ons verwachten. Via Parro brengen we u op de hoogte van nieuwe doelen per blok of periode (groep 3 t/m 8). Een periode bestaat ongeveer uit een week of 4. We zullen dit met name doen voor de hoofdvakken. In de onderbouw (groep 1/2 ) zullen we in ieder geval één keer per week een bericht sturen rondom het thema. Natuurlijk is Parro een goed middel om ook foto’s te delen en af en toe gebeurt dit ook. Echter, als leerkrachten zijn we niet allemaal hetzelfde en wat bij één een automatisme is
hoeft dit voor een ander niet te zijn. In het delen van de foto’s is ieder vrij. Wij vinden het vooral belangrijk dat u weet wat uw kind hier leert.


VAN DE MR
CBS Prins Maurits heeft sinds 2007 een Medezeggenschapsraad (MR) en is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. De MR stelt zich tot doel positief kritisch mee te denken over het schoolbeleid in zijn volle omvang en volgt nieuwe ontwikkelingen binnen de school op de voet. Ook staan wij open voor feedback van onze achterban (u als ouder). Zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan het welzijn van de kinderen en het personeel van onze school. Dit alles in afhankelijkheid van de Heere God. Manon van Oostenbrugge heeft tijdens de laatste vergadering afscheid genomen van de MR. Wij willen haar graag via deze nieuwsbrief nogmaals bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de oudergeleding. U kunt zich opgeven als kandidaat door een brief met een korte motivatie te richten aan de MR. Dit kan per email aan mr@cbspm.nl . Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór woensdag 14 oktober. Bij meerdere aanmeldingen zal er op 2 november een verkiezingen gehouden worden. Heeft u vragen, neem dan contact op met een van de leden van de MR.
Met vriendelijke groet, Medezeggenschapsraad Prins Maurits


KERSTFEESTEN 2020
In verband met de huidige ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus zullen we dit jaar het Kerstfeest op school met de kinderen vieren.
In het team, met het ouderpanel en binnen de adviesraad is hierover gesproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het dit jaar niet anders kan.
We gaan binnenkort de kerstfeesten voorbereiden en we denken dan ook na over wat we van de vieringen met u als ouders kunnen delen.


VAN DE BUURTSPORT
Vanaf oktober gaat Sportteam GO met de buurtsport weer de gymzalen in. De buurtsport in Dirksland vindt plaats op dinsdag 13 oktober, dinsdag 10
november en dinsdag 8 december van 15.30 – 16.30 uur in sporthal de Gooye in Dirksland. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn welkom om, na de aanmelding, gratis mee te doen aan sport en spelactiviteiten. Let op: aanmelden via de website www.gosportencultuur.nl is verplicht. Uiteraard houden we ons aan de coronamaatregelen, op de website vindt u hierover meer informatie.


NIEUWE WEBSITE
Onze nieuwe website is online! www.cbspm.nl

Stichting Kindwijs heeft voor alle scholen een nieuwe website laten ontwikkelen. Onze nieuwe website is informatief, overzichtelijk en eigentijds. Ook is er een nieuwe Kindwijs app in ontwikkeling. Deze app gaat op den duur de app Parro vervangen. Alle functionaliteiten zullen hetzelfde blijven. De app is al te downloaden. (zoek in de appstore op Kindwijs) Zodra alle functies gereed zijn, zullen de ouders gekoppeld worden, en kan de app gebruikt worden. Uiteraard houden we u op de hoogte!


KINDERBOEKENWEEK
De komende week / weken vieren we de Kinderboekenweek. Deze weken geven we extra aandacht aan het plezier van (voor)lezen. De weken staan bol van activiteiten rondom het thema “En toen?” Denk bijvoorbeeld aan:
❖ De feestelijke opening met een voorstelling rondom ridders en kastelen
van groep 1 en 2
❖ De nationale voorleeswedstrijd voor groep 6, 7 en 8
❖ Een speurtocht in de bibliotheek voor groep
❖ Een boekenspeeddate in de bibliotheek
❖ Spellen en coöperatieve werkvormen rondom het thema.
❖ Een boekpresentatie van Leonard Boekee (vader van Nathan groep 7a) over zijn nieuwste boek: SAGA, de orka die geen haring lustte.
https://youtu.be/I4OrgvHk5dw
Onze creatieve bibliotheekcommissie heeft er dit jaar weer veel werk van gemaakt! Met elkaar hopen we op leerzame weken vol leesbeleving.


RONDOM DE SCHOOL
Het is druk bij school. Als de kinderen worden gebracht en gehaald merken we dat. We willen u nogmaals wijzen op de aandachtspunten uit de vorige
nieuwsbrief:
INGANG VAN DE ONDERBOUW: Denk u er bij het ophalen aan, dat u wacht op de aangegeven plaats van de groep van uw kind. De fietsstraat is na schooltijd ‘wandelgebied’ om onveilige situaties te voorkomen. Zorg ervoor dat bij het ophalen van de kinderen van groep 3 t/m 5 de doorgaande weg vrij is, om zo de doorstroming te bevorderen. U kunt wachten op de stoep en fietsstraat bij het hek van de school naast het poortje van de
middenbouw of op de stoep aan de overkant van de straat. We maken ons zorgen over de verkeerssituatie. Met name op het parkeerterreinen en in de bocht in van de Forsythia ontstaan opstoppingen doordat er nog steeds auto’s stoppen waar kinderen in- of uitstappen. We verzoeken u dit niet meer te doen! Voor de veiligheid van de kinderen. Maak alstublieft gebruik van de parkeervakken. Ook in de Honingeter kunt u doorgaans een parkeerplaats vinden. Verder nog een punt van aandacht: Elke dag vanaf 8:20 uur gaan de hekken open en mogen de kinderen meteen naar binnen. We verwachten dan ook dat de kinderen niet éérder bij school staan. Vóór schooltijd wordt er niet op het plein maar zeker ook niet op de straat voor de school gespeeld. Dank voor uw medewerking.


LEERLINGENRAAD
Op 30 september hielden we in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen voor de leerlingenraad. We heten dit schooljaar welkom:
groep 4b/5a Thijn Kagchelland
groep 5b Damian van de Ree
groep 6a Annelot Goedegebuur
groep 6b Enrico van Brussel
Groep 7a Maud franzen
Groep 7b/8a Sophie van Gurp
Groep 8b Lucas van Alphen
Op vrijdag 9 oktober is de eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad.


TER HERINNERING
7 oktober NIO groep 8
7 oktober Groep 1 is vrij
7 oktober Lesvrije middag. School uit om 12:00 uur
9 oktober Vergadering leerlingenraad
13 oktober Wenmorgen groep 1 voor kinderen die vanaf de
herfstvakantie t/m november 4 jaar worden
19 t/m 26 oktober Herfstvakantie (Let op: maandag 26 oktober zijn de
kinderen ook nog vrij)


Voor alle data geldt: Deo Volente
Namens het team een hartelijke groet,
Karin Meijer, directeur