Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 9 november 2020

Door Karin Meijer

BESTE OUDER(S),

MAATREGELEN CORONA

Naar aanleiding van de laatste persconferentie maken we bij activiteiten en afspraken op school nog gerichter de volgende afwegingen:

  1. Is het voor de kinderen? Komt het het onderwijs direct ten goede? Dan gaat het, met inachtneming van de maatregelen, door. We denken dan aan bijvoorbeeld Experigo, de Verrekijker, de bibliotheek, presentaties voor de leerlingen etc.
  2. Is het voor de ouders, voor ons als leerkrachten, voor of met externe partijen? Dan overleggen we online of telefonisch, tenzij het echt beter is om fysiek bijeen te komen. Het kan ook zijn dat een afspraak tijdelijk wordt uitgesteld.

De gesprekken voor het ouderspreekuur op 19 november zijn online of telefonisch. U kunt dit aanvragen bij de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht u benadert. Heeft u een afspraak op school, doe dan altijd eerst de gezondheidscheck, draag een mondkapje bij binnenkomst en  desinfecteer uw handen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Laten we samen volhouden en met respect voor onze overheid de maatregelen voorleven en handhaven. We hopen op verbetering van de situatie. En we bidden voor onze zorgmedewerkers en de mensen die ziek zijn.

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

Wordt uw kind in het nieuwe schooljaar 2021-2022 VIER jaar? Dan wordt het tijd om aan te melden bij de basisschool. Dit schooljaar houden we, in verband met Corona, geen open dag of inschrijfdag maar ontvangen we nieuwe ouders graag op afspraak. Heeft u al kinderen op onze school? Dan kunt u een aanmeldformulier aanvragen via de e-mail of het contactformulier op onze website. Lees daar ook meer over de aanmeldprocedure. We maken namelijk verschil tussen aanmelden en inschrijven. 

Wanneer u met uw kind een voorschools traject of een zorgtraject volgt, dan dient u de basisschool, voorafgaand aan de aanmelding,  hiervan op de hoogte te stellen. Samen met ouders, het Samenwerkingsverband Passend onderwijs en de hulpverleners onderzoeken we dan de mogelijkheden van het bieden van het passende aanbod. In principe willen we als basisschool een school voor alle kinderen zijn. Dat is het streven. We hebben in elk geval de verantwoordelijkheid om voor een aangemelde leerling een onderzoek te doen naar een passende plaats. Het kan dan ook voorkomen dat, wanneer wij zelf deze passende plaats niet kunnen bieden, (omdat er meer of meer specifieke zorg nodig is) we samen met ouders, het Samenwerkingsverband Passend onderwijs en hulpverleners een passende onderwijsvoorziening kiezen. 

Uw kind hoeft niet al van alles te kunnen voordat het naar de basisschool gaat. Met elkaar gaan we tenslotte het onderwijsavontuur aan en dat begint op school. Het is wel fijn als kinderen qua zelfredzaamheid een paar zaken thuis hebben geleerd. We denken dan bijvoorbeeld aan: om hulp durven vragen, zelf naar de wc gaan en zelf aan- en uitkleden. 

Wellicht ten overvloede, maar toch niet onbelangrijk: als uw kind naar de basisschool gaat moet het zindelijk zijn! Dit is voor ons wel een belangrijke voorwaarde. Op de website van de Rijksoverheid leest u dat scholen deze voorwaarde mogen stellen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/mag-een-basisschool-mijn-kind-weigeren

Het is belangrijk om uw kind aan te melden vóór 1 februari 2021! Het gaat dus om de kinderen die tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022 vier jaar worden. 

Welkom!