Wie zijn wij en wat is onze opdracht?

Onze school staat open voor alle jongens en meisjes van vier jaar en ouder. Graag spreken we met nieuwe ouders over de identiteit van onze school. We verwachten dat ouders die hun kind aanmelden onze grondslag respecteren en loyaal zijn aan de identeit van de school.

Onze protestants christelijke basisschool ziet het als haar opdracht om op grond van de Bijbel en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid een positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding van onze leerlingen en aan hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap in deze wereld verstaan en uitdragen. 

Aan deze opdracht wordt invulling gegeven vanuit de volgende belijdenis: Wij geloven in een drieënige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. 

Vanuit dit fundament geven wij opvoeding en onderwijs aan de kinderen die door de ouders aan onze zorgen worden toevertrouwd. 

 

 

 

 

Missie: Hoe kijken wij naar het kind?

Ieder kind mag er zijn! Elk kind is uniek, door God geschapen met zijn eigen talenten. Wij stimuleren het gebruik van elkaars talenten in ons onderwijs.

Vanuit een positieve verwachtingsvolle houding stimuleren we kinderen in toenemende mate tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Wij willen als school een veilige omgeving creëren waarin het kind met de ontvangen gaven zich cognitief en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, zodat het kind zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.  

Visie: Wat verwachten wij van het onderwijs? 

Wij vinden dat het onderwijsleerproces effectief moet verlopen. We stemmen ons onderwijs af op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van het kind. Zo richten we ons op wat het kind nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. We maken de groei van het kind ten opzichte van zichzelf zichtbaar. Op deze manier vergroten we het eigenaarschap van het kind.

       

Welke accenten leggen wij in ons onderwijs?

 1. Het onderwijs op onze school is uitdagend en toekomstgericht
 2. We werken aan een veilige en positieve sfeer. Wij zijn Leefstijl school. Met behulp van de methode Leefstijl stimuleren we sociaal gedrag en positieve betrokkenheid door het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden
 3. We werken met moderne methodes en digitale adaptieve onderwijsplatforms
 4. Het aanbieden van nieuwe leerstof verloopt in alle groepen via het expliciete directe instructiemodel
 5. Met coöperatief leren laten wij leerlingen op een gestructureerde manier samenwerken. Zo leren de leerlingen niet alleen van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar.
 6. We werken doelgericht en we maken het leren zichtbaar door het gebruik van de databorden en leerwanden
 7. Op onze school werken we met COOL. COOL staat voor Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform. Eén platform waar leerlingen hun werk kunnen vinden, makkelijk naar applicaties van uitgeverijen gaan en naar ander educatief materiaal klikken. Met COOL werken we in de cloud. Leerlingen en leerkrachten loggen in op hun Chromebook met hun eigen Google account.
 8. Vanaf groep 4 hebben alle kinderen hun eigen chromebook
 9. In groep 1 en 2 werken we uitsluitend thematisch en staat spelend leren centraal
 10. Van groep 3 t/m 8 werken we met de gecombineerde zaakvakkenmethode International Primary Curriculum(IPC) waarin boeiende, actieve en zinvolle thema's centraal staan
 11. Engels wordt gegeven in groep 1 t/m 8

Feitjes

15

Groepen

28

Grootste groep